Bra länkar

Skyman (skärmar, selar)

Independence (skärmar, selar)

AVA Sport (selar)

de Wilde Aer (Vår samarbetspartner på SOL Skärmar)

Skärmflygklubben Göteborg

Ulf M vädersida

Svenska Fridistanslistan 2018

Vindmätare Hästholmen (Omberg)

Swedish West Cup (Tävlingen på hemmaplan)